Lastni odjem in lastna raba energije
Follow us on TwitterLike us on FacebookFollow us on PinterestGoogle+

Lastni odjem, lastna raba in pametna uporaba energije v vašem domu

Zaloga fosilnih goriv v svetu se zmanjšuje, njihovo pridobivanje je vedno dražje in nadzor nad viri imajo države ter velike korporacije, ki določaje cene uporabnikom.

Ste kdaj razmišljali o tem, da bi se lahko sami odločili, katero energijo boste uporabljali in koliko boste zanjo plačali. Rešitev je enostavna. Potrebujete pametno omrežje »The smart grid«, inteligentni sistem upravljanja z energijo v vašem domu.

Obstaja veliko možnosti, kje lahko prihranimo denar, le malo pa jih omogoča, da se nam hkrati ni potrebno odreči ugodju, ki smo ga navajeni. Predstavljaje si, da bi lahko postali energetsko neodvisni in bistveno znižali stroške električne energije. Sami bi lahko izbirali, katero vrsto energije boste kupili v določenem trenutku, odvisno od cene energije na trgu.

V Sloveniji uporabljamo dva izraza povezana z uporabo energije v notranjem omrežju objekta.

Lastna raba energije oz. lastna raba elektrarne je poraba, potrebna za delovanje proizvodne naprave. Energija se porabi v napravi ob delovanju.

Lastni odjem energije je vsaka druga vrsta odjema oz. porabe električne energije, ki ni nujno potrebna za delovanje proizvodne naprave. Uporabimo jo lahko za gospodinjstvo ali druge dejavnosti.  Na elektroenergetski sistem smo priključeni preko istega prevzemno-prodajnega mesta kot proizvodna naprava. Odjemalec in proizvajalec energije sta na istem odjemnem mestu.

Vir: (http://www.agen-rs.si/sl/informacija_tiskaj.asp?id_meta_type=41&id_informacija=1135&tiskaj=da, 29.9.2013)

Lastni odjem energije

Prednosti sistema za lastni odjem energije:

  1. Ne potrebujete elektro soglasja in proizvodne deklaracije.
  2. Takoj po priklopu sistema začnete izkoriščati energijo iz obnovljivih virov in si znižujete stroške energije iz javnega elektro omrežja.
  3. Sistem je enostaven za montažo in se vgradi pred obstoječe merilno mesto (števec električne energije) na notranje omrežje objekta.
  4. Obstoječi električni priključek na objektu se prilagodi in ni potrebna menjava elektro omarice.
  5. Sami se odločate iz katerega vira boste porabili energijo (sončna elektrarna, vetrna elektrarna, baterije ali javno električno omrežje).
  6. Sami določate ceno električne energije, ki jo boste uporabili.
  7. Sistem omogoča učinkovit avtomatski nadzor nad porabo električne energije v objektu.
  8. Pri pametni uporabi energije postanete popolnoma neodvisni od javnega električnega omrežja.
  9. V primeru izpada javnega električnega omrežja imate lasten neodvisen vir električne energije.
Imeon

Pametno upravljanje z energijo je možno zaradi razvoja računalniške tehnologije v povezavi s senzorji v realnem času.
Pametni, hibridni razsmernik IMEON je bil razvit z namenom učinkovite uporabe obnovljive energije iz sonca in vetra. Fotonapetostni razsmernik in regulator sta združena v en sistem, ki avtomatsko preklaplja med dostopnimi viri energije.  V primerjavi z ostalimi podobnimi sistemi takšna izvedba omogoča do 30% manj izgub energije.

IMEON je popolnoma avtomatiziran sistem, ki po vaših navodilih določa, katero energijo boste uporabili za lastni odjem. Omogoča vam, da bolje izkoristite lastno proizvedeno energijo iz sončne elektrarne ali vetrne elektrarne in jo porabite sami ali oddate v omrežje (v tem primeru morate pridobiti elektro soglasje in podpisati pogodbo z elektro podjetjem).

 

Katolog in predstavitev delovanja razsmernika IMEON 3.6 : Brochure-EN-IMEON-3.6-Self-Use-Smart-Grid-Inverter (3.440 KB)

Tehnični podatki za razsmernik IMEON 3.6 : IMEON-3.6-Technical-Leaflet-EN (726 KB)

Predstavitveni film o delovanju razsmernika IMEON 3.6 : IMEON 3.6 self use energy presentation movie

 

Za vsa dodatna vprašanja nam pišite na info@domsolar.com ali pokličite na tel. 05 916 44 86 ali 05 916 44 87.